Menu

Uitgelicht:

Woonreferendum 30 september

Nico Meininger
25 november 2016


30 NOVEMBER WOONREFERENDUM: IEDERE STEM TELT!

Op woensdag 30 november vindt het Rotterdams referendum over de Woonvisie plaats. Deze Woonvisie geeft de kaders van het woonbeleid voor de komende 15 jaar: Wat wordt er in Rotterdam gebouwd, gesloopt, gerenoveerd of verkocht en voor welke groepen bewoners? Wethouder Schneider kiest in zijn Woonvisie voor meer huizen voor Rotterdammers met een hoog inkomen, niet alleen door meer (middel)dure woningen te bouwen, maar ook door tienduizenden betaalbare woningen te slopen, verkopen en de huren te verhogen. Dit gaat om huurwoningen tussen de 300 en 600 euro en koopwoningen tot 122.000 euro. Ook kiest het stadsbestuur de komende 15 jaar voor slechts 16.000 extra woningen, enkel voor de hogere inkomens.

Huurders- en bewonersorganisaties, de initiatiefnemers van het referendum, hebben grote bezwaren tegen de Woonvisie van het stadsbestuur. Daarom roepen wij u op om op woensdag 30 november uw stem uit te brengen tegen de Woonvisie. In onze ogen heeft Rotterdam:
- voldoende ruimte om (middel)dure woningen te bouwen: dit hoeft niet ten koste van woningen voor de huidige bewoners.
- meer woningen nodig dan de 16.000 extra, enkel voor hogere inkomens: de bevolking groeit, jongeren willen in hun stad blijven wonen en ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven.
- de laatste jaren al veel betaalbare woningen verloren, waardoor de wachttijden voor een betaalbare woning sterk zijn gestegen.

De uitslag van het referendum is pas geldig als minimaal 30% van de kiesgerechtigden zijn/haar stem heeft uitgebracht. Het Woonreferendum is raadgevend. De gemeenteraad heeft echter op 26 augustus in meerderheid aangegeven het advies te zullen overnemen. Daarom is het belangrijk dat u en zoveel mogelijk andere Rotterdammers gaan stemmen.

Waarom moet u op 30 november TEGEN de Woonvisie stemmen
- Rotterdam heeft ruimte genoeg om huizen bij te bouwen en te verdichten, dit hoeft niet ten koste te gaan van woningen voor de huidige bewoners.
- Het stadsbestuur kiest ervoor om de komende 15 jaar slechts 16.000 extra woningen bij te bouwen, enkel voor de hogere inkomens.
- Met 20.000 goedkope woningen minder zullen de wachttijden voor een betaalbare huurwoning verder stijgen, van 4 tot 8, naar meer dan 10 jaar


Meer informatie over het referendum is te vinden op  www.woonreferendum.nlReacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt ยป