Menu

Nieuws:

Kick-off Heliport Groen

Diana Vergeer
18 maart 2018

Beste bewoners!

Zaterdag 10 maart start het bewonersinitiatief 'Heliport Groen', een initiatief rond het vergroenen en verduurzamen van ons complex.


 Op deze dag:

  • Gaan we samen bloemen planten op kale stukken en - bij wie dat wil - geveltuintjes aanleggen, bloembakken opmaken en ophangen aan de balustrades van de galerijen.
  • Kun je kennismaken met de mensen van Stichting Tussentuin die het participatieproces rond de vergroening begeleiden en daarbij hun inhoudelijke expertise inbrengen. Zij gaan samen met ons ideeën van bewoners verzamelen en ons helpen bij het uitvoeren hiervan. Heb je een idee of een wens voor het vergroenen van Heliport? Laat het hen vooral weten!
  • Kom gezellig wat drinken en kletsen met andere bewoners van Heliport.
  • Ga samen op de foto; 010 in Beeld (Johannes Ode) komt foto’s maken van deze middag.


Iedereen uit Heliport is van harte welkom om bij te dragen aan de start van dit planproces dat ook na 10 maart met enkele vervolgbijeenkomsten verder zal gaan! Er is een eerste budget gerealiseerd om ook echt een start te kunnen maken voor als er straks een goed ontwerpplan ligt, waar bewoners en de gemeente achter kunnen staan.

Kan je niet op 10 maart? Loop dan op een vrijdag binnen bij Stichting Tussentuin op Stroveer 121, aan het binnenplein. Laat je inspireren door eerdere projecten die Stichting Tussentuin elders heeft gedaan.

Initiatiefnemers: Heliport Buurtverbinders
Organisatie: Stichting Tussentuin

Deze actie wordt ondersteund door:


Achtergrondinformatie
Naast wensen van bewoners op gebied van vergroening, het aantrekkelijker van het binnenterrein, het verminderen geluidsoverlast en hangjongeren, moet dit deel van Rotterdam ook klimaatbestendig worden.

We hebben teveel tegels in ons gebied en teveel regenwater gaat meteen naar het riool. Door klimaatverandering worden regenbuien heviger. Onze stad kan dit water niet goed afvoeren. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden.


Om met het bovenstaande te kunnen beginnen in Heliport hebben we met enkele bewoners:

  • Een bewonersinitiatief ingediend bij de gebiedscommissie Noord. Deze is donderdag 22 februari goedgekeurd. Hiermee is er geld beschikbaar gekomen om enkele eerste stappen te maken.
  • We hebben stichting Tussentuin gevraagd om het proces te begeleiden. Hun uren worden vergoed door de beweging Watersensitive (link of video). Dit is het project om Rotterdam klimaatbestendig te maken. Hier maken we nu ook onderdeel van uit.
  • Een financiële aanvraag gedaan bij het Oranjefonds voor NL Doet, om de kick-off op zaterdag 10 maart te kunnen organiseren en te vieren.


Meer informatie: neem contact op met Stichting Tussentuin: info@tussentuin.nl
Reacties

Bekijk meer nieuws in de buurt ยป